Najczestsze przyczyny lysienia i ich powstrzymywanie